להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "התנהלות ועדת תכנון ובנייה כלפי בני העדה הדרוזית ובני מיעוטים"

יום רביעי 16 מרץ 2016 18:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+