בקרוב בכנסת

  • יום רביעי, 01/06/2016

    08:30   -   ועדת הפנים והגנת הסביבה: צו למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (מוצר דמוי אסבסט), התשע"ו-2015

  • 09:00   -   ועדת הפנים והגנת הסביבה: הפגיעה הצפויה בחופים בעקבות תמ"א 1 וביטול תמ"א 13

  • 09:00   -   ועדת החוקה, חוק ומשפט: הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (דרכי ענישה - הוראת שעה), התשע"ו-2016 - הכנה לקריאה שניה ושלישית הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון – קטין שביצע מעשה טרור), התשע"ו–2015 של חה"כ ענת ברקו. (פ/2207) - הכנה לקריאה ראשונה

  • 09:00   -   הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית: הצעת חוק התקנים (תיקון - מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין), התשע"ו-2015 של חה"כ רועי פולקמן, חה"כ איתן כבל, חה"כ דוד ביטן, חה"כ איילת נחמיאס ורבין, חה"כ אורי מקלב, חה"כ נורית קורן, חה"כ מירב בן ארי, חה"כ יואב בן צור, חה"כ בצלאל סמוטריץ'', חה"כ מכלוף מיקי זוהר, חה"כ יוסי יונה. (פ/2263)

  • 09:00   -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק התקנים (תיקון - מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין), התשע"ו-2015 של חה"כ רועי פולקמן, חה"כ איתן כבל, חה"כ דוד ביטן, חה"כ איילת נחמיאס ורבין, חה"כ אורי מקלב, חה"כ נורית קורן, חה"כ מירב בן ארי, חה"כ יואב בן צור, חה"כ בצלאל סמוטריץ'', חה"כ מכלוף מיקי זוהר, חה"כ יוסי יונה. (פ/2263)

  • 09:00   -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק התקנים (תיקון - מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין), התשע"ו-2015 של חה"כ רועי פולקמן, חה"כ איתן כבל, חה"כ דוד ביטן, חה"כ איילת נחמיאס ורבין, חה"כ אורי מקלב, חה"כ נורית קורן, חה"כ מירב בן ארי, חה"כ יואב בן צור, חה"כ בצלאל סמוטריץ'', חה"כ מכלוף מיקי זוהר, חה"כ יוסי יונה. (פ/2263)

  • 09:00   -   הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים), התשע"ו-2015 - הקראה דיון והצבעות

  • 09:00   -   מעקב אחר יישום המלצות הוועדה המיוחדת לנושא הרפורמה בשירות המדינה, בסוגיות הבאות:- שילוב סטודנטים במכרזים פנימיים, הכרה בוותק ותנאי העסקתם.- מכרזים בשירות המדינה: מעבר ממכרזים פנימיים למכרזים בין משרדיים, קיצור תהליכי בדיקת מועמדות, פיילוט להצהרה..: מעקב אחר יישום המלצות הוועדה המיוחדת לנושא הרפורמה בשירות המדינה, בסוגיות הבאות:- שילוב סטודנטים במכרזים פנימיים, הכרה בוותק ותנאי העסקתם.- מכרזים בשירות המדינה: מעבר ממכרזים פנימיים למכרזים בין משרדיים, קיצור תהליכי בדיקת מועמדות, פיילוט להצהרה..

משוב א- א+