כנסת פתוחה

פרויקט כנסת פתוחה מנגיש נתונים מעודכנים אודות הכנסת. הנתונים הלקחים ברובם מממשקי הנתונים הרשמיים של הכנסת ומעודכים באופן יומי. להלן תיאור הנתונים הזמינים ואופן הגישה אליהם -

נתונים זמינים באתר

  • ח"כים וסיעות - מכיל מידע אודות הח"כים והחלוקה לסיעות בכל כנסת. עבור כל ח"כ וסיעה מופיעים נתונים קשורים - סיעות, ועדות, ומשרדים ממשלתיים שהח"כ חבר בהם.
  • ועדות - מופיעות רשימת הועדות בכל כנסת, עבור כל ועדה ניתן לראות את רשימת הישיבות ולקרוא את הפרוטוקול (אם קיים) בצורה נוחה עם חלוקה לדוברים.

נתונים זמינים במסד הנתונים

מסד הנתונים של כנסת פתוחה מכיל מידע רב ומגוון הנגיש דרך מספר ממשקים:
  • קבצי נתונים - בעיקר קבצי CSV
  • גישה למסד הנתונים באמצעות Redash - ניתן לגשת באופן חופשי באמצעות ביצוע כניסה עם כתובת מייל של ספק מוכר כגון GMAIL, אם לא מצליח, צרו איתנו קשר ונתן לכם גישה. לאחר הכניסה ניתן להריץ new query ולבחור בdata source בשם next-oknesset

להלן תיאור של חלק מהנתונים הזמינים בשני הממשקים הנ"ל. הרשימה חלקית וייתכן שקיימים נתונים נוספים שלא מופיעים פה, מומלץ להתייעץ איתנו אם יש צורך בנתונים נוספים, ייתכן שהם קיימים או שניתן להנגיש אותם.

ועדות

committees/kns_committee רשימת הועדות מסוגים שונות
committees/kns_jointcommittee רשימה המקשרת בין רשומות בטבלת kns_committee שמייצגות ועדות משותפות
committees/kns_cmtsessionitem כל שורה מייצגת נושא שמקושר לישיבת ועדה. יכולים להיות מספר נושאים לכל ישיבה.
committees/kns_committeesession כל ישיבות הועדה, כולל מידע מקושר וקישור לפרוטוקול הישיבה בפורמטים שונים. הפרוטוקולים זמינים בפורמטים הבאים: קבצי המקור, קבצים טקסטואליים וקובץ מחולק לפי דוברים. ניתן להוריד את הקבצים מהתיקיות הבאות באמצעות הוספת הנתיב שמופיע בנתונים לכתובות הבאות: עבור קבצי טקסט - https://production.oknesset.org/pipelines/data/committees/meeting_protocols_text/ עבור קבצים מחולקים לדוברים - https://production.oknesset.org/pipelines/data/committees/meeting_protocols_parts/

נתונים כלליים

knesset/kns_knessetdates תאריכי תחילה וסיום של כל כנסת ומידע כללי אודות הכנסת
knesset/kns_govministry משרדים ממשלתיים
knesset/kns_itemtype סוגי פריטים
knesset/kns_status סטטוסים

חוקים

laws/kns_law חוקים
laws/kns_law_binding קישור בין חוקים לחוקי אב
laws/kns_document_law מסמכים המקושרים לחוקים
laws/kns_israel_law חוקי אב
laws/kns_israel_law_name שמות חוקי אב
laws/kns_israel_law_ministry משרדים הקשורים לחוקי אב
laws/kns_israel_law_classification סיווג חוקי אב
laws/kns_israel_law_binding חוקי אב שהוחלפו

לוביסטים

lobbyists/v_lobbyist שדלנים
lobbyists/v_lobbyist_clients לקוחות של שדלנים

ח"כים

members/kns_person חברי כנסת ואנשים נוספים כגון מנהלי ועדות
members/kns_position סוגי התפקידים הקיימים בכנסת
members/kns_persontoposition קשר בין חברי כנסת לתפקידים שלהם
members/mk_individual מידע מפורט אודות חברי הכנסת כולל מידע מקושר ומורחב מטבלאות ומקורות שונים
members/presence מידע על הנוכחות של חברי הכנסת

מידע על אנשים המופיעים במידע

people/committee-meeting-attendees רשימת משתתפים בפגישות ועדה
people/committee-meeting-speaker-stats סטטיסטיקות עבור כל חלק דיבור בפרוטוקולים של ישיבות ועדה
people/committee-meeting-attendees-mks-stats אגרגציה של נתונים אודות המשתתפים בועדות וקישורם לנתונים אודות חברי הכנסת
people/committee-meeting-attendees-mks-full-stats הרחבת וקישור המידע אודות חברי הכנסת למידע על נוכחותם בועדות

מליאה

plenum/kns_plenumsession ישיבות המליאה
plenum/kns_plmsessionitem פריטים המקושרים לישיבות המליאה
plenum/kns_documentplenumsession מסמכי ישיבות המליאה

הצבעות

votes/view_vote_rslts_hdr_approved נתונים אודות הצבעות, כולל כמה הצביעו בעד/נגד/נמנעים
votes/view_vote_rslts_hdr_approved_extra מידע מורחב אודות ההצבעות הכולל מידע מקושר ממקורות שונים
votes/vote_rslts_kmmbr_shadow פירוט איזה חבר כנסת הצביע באיזה אופן בכל הצבעה
votes/vote_rslts_kmmbr_shadow_extra הרחבת המידע על כל חבר כנסת בכל הצבעה עם מידע מקושר מטבלאות אחרות
נשמח לעזרה!

אפשרלהתנדב בפיתוח האתר / תרמו לסדנא

קוד המקור של הנתונים