להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - הגבלת דמי ניהול בקרנות הפנסיה), התשע"ו-2016

יום רביעי 23 מרץ 2016 14:18

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 42

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אילן גילאון
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

מיקי לוי
עליזה לביא
אחמד טיבי
טלב אבו עראר
מרב מיכאלי
יוסי יונה

נגד 40

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יגאל גואטה
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

מנחם אליעזר מוזס
משה גפני
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

מכלוף מיקי זוהר
ענת ברקו
נאוה בוקר

נמנע 0

משוב א- א+