להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תוספת שנתית לסל שירותי הבריאות), התשע"ה-2015

יום רביעי 02 מרץ 2016 13:17

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 39

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אילן גילאון
יעל גרמן
דב חנין
מסעוד גנאים
איציק שמולי
איתן כבל

נגד 44

יגאל גואטה
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

משה גפני
אברהם נגוסה
ירון מזוז
יריב לוין
מכלוף מיקי זוהר
ענת ברקו
מרדכי יוגב
אורי יהודה אריאל

נמנע 0

משוב א- א+