להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק יום העלייה, התשע"ה-2015

יום רביעי 10 פברואר 2016 15:21

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 43

מיקי לוי
יגאל גואטה
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יוסי יונה
אברהם נגוסה
מכלוף מיקי זוהר

נמנע 0

משוב א- א+