להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון מס` 8), התשע"ו-2016

יום שני 15 פברואר 2016 18:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

יצחק כהן
אילן גילאון
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיקי לוי
משה גפני
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

קסניה סבטלובה
משה יעלון

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא  • חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון מס' 8), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ' באדר א' התשע"ו (29 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1011, מיום כ"ב בשבט התשע"ו (1 בפברואר 2016), עמ' 466.
משוב א- א+