להעביר את הנושא לוועדה - הזיהום במפרץ חיפה והסכנה לבריאות תושבי האזור

יום רביעי 06 מאי 2015 16:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
ירון מזוז

נגד 0

נמנע None

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+