להחיל דין רציפות - הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס` 16) (עדות קרובים), התשע"ד-2013

יום שני 09 נובמבר 2015 17:44

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

נגד 0

נמנע 1

שלי יחימוביץ

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+