אישור החוק - הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס` 68), התשע"ו-2016

‏יום שני ‏08 ‏פברואר ‏2016 17:54

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 72

יגאל גואטה
יואב בן צור
אילן גילאון
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מנחם אליעזר מוזס
משה גפני
עאידה תומא סלימאן
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
איתן ברושי
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

יואב קיש
אברהם נגוסה
ירון מזוז
משה יעלון
מכלוף מיקי זוהר

מכלוף מיקי זוהר

יו"ר הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

צחי הנגבי
אבי (משה) דיכטר
ענת ברקו
נאוה בוקר
זאב בנימין בגין
אמיר אוחנה

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 68), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בשבט התשע"ו (8 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 882, מיום כ"ג בתמוז התשע"ד (21 ביולי 2014), עמ' 890.

    החלפת סעיף 921.בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955‏ ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"ה, עמ' 46. (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 92 יבוא: "עריקה92.חייל שנעדר משירותו בצבא מתוך כוונה שלא לחזור לשירות בצבא, דינו – מאסר שבע שנים; נעדר החייל משירותו בצבא בעת פעילות מבצעית או פעולה קרבית של יחידתו, מתוך כוונה שלא לחזור לשירות בצבא, דינו – מאסר עשר שנים." תיקון סעיף 932.בסעיף 93 לחוק העיקרי, במקום "עשרים ואחד ימים רצופים" יבוא "שמונה עשר חודשים".
משוב א- א+