להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - ניתוק חישוב עמלת ההפצה מדמי הניהול), התשע"ו-2016

‏יום רביעי ‏03 ‏פברואר ‏2016 16:40

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

יגאל גואטה
עיסאווי פריג`
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

מכלוף מיקי זוהר

נגד 0

נמנע 1

עאידה תומא סלימאן
משוב א- א+