להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשע"ו–2015

‏יום רביעי ‏03 ‏פברואר ‏2016 16:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

מכלוף מיקי זוהר
נאוה בוקר

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+