אישור החוק - הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון), התשע"ו–2016

‏יום שלישי ‏02 ‏פברואר ‏2016 17:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

רחל עזריה
אלי אלאלוף
עאידה תומא סלימאן
איתן כבל

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא  • חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ג בשבט התשע"ו (2 בפברואר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 613, מיום כ"ג בטבת התשע"ו (4 בינואר 2016), עמ' 33.
משוב א- א+