להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "ציון יום אתגרי המחר בתעסוקה: חשיבה מחדש על הכשרה והשכלה בעולם עבודה משתנה"

‏יום שלישי ‏02 ‏פברואר ‏2016 17:47

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

אלי אלאלוף
דב חנין
איציק שמולי

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+