להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מועד תחילת הזכאות לגמלת סיעוד), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏18 ‏ינואר ‏2016 19:16

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 33

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

דב חנין
טלב אבו עראר
איציק שמולי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+