להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון מס` 2), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏04 ‏ינואר ‏2016 23:28

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

עיסאווי פריג`
אילן גילאון
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מיקי לוי
אברהם נגוסה
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
ענת ברקו

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+