להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס` 39), התשע"ה-2015

‏יום שני ‏27 ‏יולי ‏2015 23:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

מיקי לוי
איתן ברושי
אברהם נגוסה
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ענת ברקו

נמנע 0

משוב א- א+