קריאה שנייה - חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 162), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏12 ‏אוקטובר ‏2015 20:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 40

יצחק כהן
יואב בן צור
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי אלאלוף
מיקי לוי
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

משה גפני
טלב אבו עראר
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

קסניה סבטלובה
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

ציפי חוטובלי
שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 162), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בתשרי התשע"ו (12 באוקטובר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 935, מיום כ"ח בתמוז התשע"ה (15 ביולי 2015), עמ' 808.

    תיקון סעיף 225א1.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ה, עמ' 220. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 225א, סעיף קטן (ו) – בטל. תיקון סעיף 225ב2.בסעיף 225ב לחוק העיקרי, סעיף קטן (ג) – בטל. תיקון סעיף 225ג3.בסעיף 225ג לחוק העיקרי, סעיף קטן (ז) – בטל. תיקון סעיף 225ד4.בסעיף 225ד לחוק העיקרי, סעיף קטן (ב) – בטל. תיקון סעיף 2325.בסעיף 232(ב1) לחוק העיקרי, המילים "בתקופת תוקפו של הסעיף האמור" – יימחקו. תיקון חוק עובדים זרים
משוב א- א+