אישור החוק - הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס` 2), התשע"ה-2015

‏יום שני ‏27 ‏יולי ‏2015 22:11

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 35

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

נורית קורן
אברהם נגוסה
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
צחי הנגבי
נאוה בוקר
מרדכי יוגב

נגד 17

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות יצר את מערך השיטור העירוני, במסגרתו פועלים פקחים של הרשויות המקומיות בסיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות.
    החוק נחקק בשנת 2011 כהוראת שעה לתקופת ניסיון של שנתיים, ובשנת 2013 הוארך בשנתיים נוספות.
    התיקון הנוכחי מאריך את הוראת השעה, במסגרתה פועל מערך השיטור העירוני ברשויות מקומיות מסוימות, בשנה וחצי נוספות, עד ליום ב` באדר התשע”ז (28 בפברואר 2017).

החוק המלא  • חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ה–2015 *
    התקבל בכנסת ביום י"א באב התשע"ה (27 ביולי 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 929, מיום י"ט בתמוז התשע"ה (6 ביולי 2015), עמ' 752.
משוב א- א+