להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס` 6) (סיוע ריאלי בשכר דירה), התשע"ה-2014

‏יום שלישי ‏09 ‏דצמבר ‏2014 20:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+