להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שימוש חוזר במים אפורים, התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏03 ‏דצמבר ‏2014 11:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

אחמד טיבי
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

עדי קול
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+