להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס` 8) (הזכות לנוכחות מלווה בטיפול רפואי), התשע"ה-2014

‏יום שלישי ‏18 ‏נובמבר ‏2014 17:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

יואב בן צור

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+