להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס` 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח), התשע"ה-2014

‏יום שלישי ‏18 ‏נובמבר ‏2014 17:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

אילן גילאון
יעל גרמן
איציק שמולי
איתן כבל

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+