להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון - התקן בטיחותי על דלת מרחב מוגן דירתי), התשע"ג-2013

‏יום רביעי ‏29 ‏אוקטובר ‏2014 16:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

ניצן הורוביץ
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

משה גפני
דב חנין
איציק שמולי
איתן כבל
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+