להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 41) (הרחבת החובה של עוסקים המנויים בתוספת השנייה לספק שירות טלפוני חינם לצרכן), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏22 ‏יולי ‏2014 21:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+