אישור החוק - הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס` 39), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏21 ‏יולי ‏2014 16:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יולי - יואל אדלשטיין

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • החוק מבטל את ההוראה בחוק החסינות שקבעה כי אסור לשר או לחבר כנסת לאחר תום כהונתו, להבליט בכתב בכל ענין הכרוך בעסקו או במקצועו את העובדה שכיהן בתפקיד כאמור.

החוק המלא


  • חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 39), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"ד (21 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 541, מיום כ"ד באדר א' התשע"ד (24 בפברואר 2014), עמ' 76.

    תיקון סעיף 141.בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951‏ ס"ח התשי"א, עמ' 228; התשע"ד, עמ' 286., בסעיף 14, סעיף קטן (ב) – בטל.
משוב א- א+