להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס` 18) (צמצום סמכותו של בית המשפט להטיל את ההכרעה בעניינו של קטין על עובד סוציאלי וגורמים אחרים), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏08 ‏יולי ‏2014 18:06

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יצחק כהן
יואב בן צור
איתן כבל
עמר בר-לב

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+