אישור החוק - חוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏07 ‏יולי ‏2014 18:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 40

עדי קול
עליזה לביא
מוחמד ברכה
מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מרב מיכאלי
משה זלמן פייגלין
יריב לוין
אופיר אקוניס
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • חוק זה נועד להחליף את המונח ”מעביד” על הטיותיו השונות במונח ”מעסיק” על הטיותיו השונות. בהתאמה תוקנו גם הפעלים הקשורים ב”העבדה” על הטיותיהם השונות.
  בשל היקף היריעה הרחב של דברי החקיקה שעושים שימוש במונח ”מעביד” ובהטיות הפעלים הקשורים בכך – תיקון זה לחוק מתקן רק דברי חקיקה הנוגעים לתחום דיני העבודה.
  בנוסף, על מנת שלא לפגוע בפסיקה באשר להכרה בארגון מעבידים בהקשר של יחסי העבודה הקיבוציים, לא שונה המונח ”ארגון מעבידים”, וזאת על מנת שלא ישתמע כי הפעילות העסקית מהווה גורם משמעותי לפעילות של ארגון מעסיקים.
  השינוי האמור הוא סמנטי בלבד ומטרתו להוציא מהשיח את המילה ”מעביד” שיכולה להיות טמונה בה משמעות שלילית של העבדה, ואינו משליך כלל על ההוראות המהותיות החלות כיום בתחום דיני העבודה.

החוק המלא


 • חוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014 *
  התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"ד (7 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 535, מיום י"ד בשבט התשע"ד (15 בינואר 2014), עמ' 44.

  החלפת מונח 1.בחוקים המפורטים בתוספת, בכל מקום – (1) במקום "מעביד" יבוא "מעסיק";(2) במקום "למעביד" יבוא "למעסיק";(3) במקום "ומעביד" יבוא "ומעסיק";(4) במקום "המעביד" יבוא "המעסיק";(5) במקום "במעביד" יבוא "במעסיק";(6) במקום "כמעביד" יבוא "כמעסיק";(7) במקום "שמעביד" יבוא "שמעסיק";(8) במקום "ממעביד" יבוא "ממעסיק";(9) במקום "והמעביד" יבוא "והמעסיק";(10) במקום "ושהמעביד" יבוא "ושהמעסיק";(11) במקום "שהמעביד" יבוא "שהמעסיק";(12) במקום "שלמעביד" יבוא "שלמעסיק";(13) במקום "ולמעביד" יבוא "ולמעסיק";(14) במקום "מהמעביד" יבוא "מהמעסיק";(15) במקום "מעבידו" יבוא "מעסיקו";(16) במקום "למעבידו" יבוא "למעסיקו";(17) במקום "ממעבידו" יבוא "ממעסיקו";(18) במקום "כמעבידו" יבוא "כמעסיקו";(19) במקום "שמעבידו" יבוא "שמעסיקו";(20) במקום "ושמעבידו" יבוא "ושמעסיקו";(21) במקום "ומעבידו" יבוא "ומעסיקו";(22) במקום "מעבידה" יבוא "מעסיקה";(23) במקום "ומעבידה" יבוא "ומעסיקה";(24) במקום "ממעבידה" יבוא "ממעסיקה";(25) במקום "למעבידה" יבוא "למעסיקה";(26) במקום "כמעבידה" יבוא "כמעסיקה";(27) במקום "מעבידם" יבוא "מעסיקם";(28) במקום "ומעבידם" יבוא "ומעסיקם";(29) במקום "למעבידם" יבוא "למעסיקם";(30) במקום "ומעבידיהם" יבוא "ומעסיקיהם";(31) במקום "העבדה" יבוא "העסקה";(32) במקום "להעבדה" יבוא "להעסקה";(33) במקום "העבדת" יבוא "העסקת";(34) במקום "להעבדת" יבוא "להעסקת";(35) במקום "כהעבדה" יבוא "כהעסקה";(36) במקום "להעבדתו" יבוא "להעסקתו";(37) במקום "העבדתם" יבוא "העסקתם";(38) במקום "העבדתו" יבוא "העסקתו";(39) במקום "להעבדתו" יבוא "להעסקתו";(40) במקום "להעבידו" יבוא "להעסיקו";(41) במקום "להעבידם" יבוא "להעסיקם";(42) במקום "להעביד" יבוא "להעסיק";(43) במקום "שהעבידו" יבוא "שהעסיקו";(44) במקום "העבדתה" יבוא "העסקתה";(45) במקום "העבדתן" יבוא "העסקתן";(46) במקום "שהעביד" יבוא "שהעסיק";(47) במקום "להעבידה" יבוא "להעסיקה";(48) במקום "העביד" יבוא "העסיק";(49) במקום "שהעבדתו" יבוא "שהעסקתו";(50) במקום "מעבידים" יבוא "מעסיקים";(51) במקום "המעבידים" יבוא "המעסיקים";(52) במקום "שמעבידים" יבוא "שמעסיקים";(53) במקום "והמעבידים" יבוא "והמעסיקים";(54) במקום "ומעבידים" יבוא "ומעסיקים";(55) במקום "למעבידים" יבוא "למעסיקים";(56) במקום "שהמעבידים" יבוא "שהמעסיקים";(57) במקום "במעבידים" יבוא "במעסיקים";(58) במקום "הועבד" יבוא "הועסק";(59) במקום "שהועבד" יבוא "שהועסק";(60) במקום "הועבדה" יבוא "הועסקה";(61) במקום "מועבד" יבוא "מועסק";(62) במקום "המועבד" יבוא "המועסק";(63) במקום "ומועבד" יבוא "ומועסק";(64) במקום "כמועבד" יבוא "כמועסק";(65) במקום "שמועבד" יבוא "שמועסק";(66) במקום "מועבדים" יבוא "מועסקים";(67) במקום "שמועבדים" יבוא "שמועסקים";(68) במקום "המועבדים" יבוא "המועסקים";(69) במקום "המועבדות" יבוא "המועסקות";(70) במקום "מועבדת" יבוא "מועסקת";(71) במקום "יועבד" יבוא "יועסק";(72) במקום "שיועבד" יבוא "שיועסק";(73) במקום "יועבדו" יבוא "יועסקו";(74) במקום "תועבד" יבוא "תועסק";(75) במקום "העביד" יבוא "העסיק";(76) במקום "שהעביד" יבוא "שהעסיק";(77) במקום "יעביד" יבוא "יעסיק";(78) במקום "יעבידנה" יבוא "יעסיקנה";(79) במקום "כמועבדת" יבוא "כמועסקת".(80) במקום "יחסי עובד מעביד" או "יחסי עובד-מעביד" יבוא "יחסי עבודה";(81) במקום "יחסי עובד ומעביד" יבוא "יחסי עבודה";(82) במקום "ביחסי עובד ומעביד" יבוא "ביחסי עבודה";(83) במקום "כיחסי עובד ומעביד" יבוא "כיחסי עבודה";(84) במקום "מיחסי עובד ומעביד" יבוא "מיחסי עבודה".תיקון פקודת מס הכנסה
משוב א- א+