להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית), התשע"ד-2013

‏יום רביעי ‏26 ‏פברואר ‏2014 16:40

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

שלי יחימוביץ
מוחמד ברכה
דב חנין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+