הצבעה - הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס` 15) (הארכת תוקף צו הגנה), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏25 ‏פברואר ‏2014 18:45

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

רוברט אילטוב
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

יצחק וקנין
זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+