להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הודעה בדבר נקודות), התשע"ג-2013

‏יום רביעי ‏25 ‏דצמבר ‏2013 14:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

אמנון כהן
דוד אזולאי
עפו אגבאריה
משה גפני
גדעון סער
משה זלמן פייגלין
איתן כבל
איציק שמולי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+