אישור החוק - חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 149), התשע"ד-2013

‏יום שני ‏23 ‏דצמבר ‏2013 18:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 69

לימור לבנת
גדעון סער
משה זלמן פייגלין
עמר בר-לב
מרב מיכאלי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
עפו אגבאריה
דב חנין
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

עיסאווי פריג`
מיקי לוי
עדי קול
יפעת קריב
חנין זועבי
מרדכי יוגב
זבולון כלפה
שולי מועלם-רפאלי
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

רוברט אילטוב
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

אופיר אקוניס
גילה גמליאל

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 149), התשע"ד–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ' בטבת התשע"ד (23 בדצמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 814, מיום ט"ו בכסלו התשע"ד (18 בנובמבר 2013), עמ' 104.

    תיקון סעיף 74א1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ' 71. , בסעיף 74א –(1) בכותרת השוליים, המילים "הוראת שעה" – יימחקו;(2) בסעיף קטן (א), במקום "15 מיליון שקלים חדשים" יבוא "20 מיליון שקלים חדשים";(3) סעיף קטן (ה) – בטל.
משוב א- א+