להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה) (הוראת שעה), התשע"ד-2013

‏יום רביעי ‏11 ‏דצמבר ‏2013 12:03

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 27

מרב מיכאלי
משה זלמן פייגלין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+