הודעת הממשלה - הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס` 70) (שופט עמית), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏04 ‏נובמבר ‏2013 20:28

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

משה זלמן פייגלין
מרדכי יוגב
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

מיקי לוי
יפעת קריב

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+