להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הנגשה ושימוש בנתונים מגדריים (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2103

‏יום רביעי ‏30 ‏אוקטובר ‏2013 13:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

גדעון סער
שלי יחימוביץ
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
ניצן הורוביץ

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+