הודעת הממשלה - חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס` 15), התש"ע-2010 - החלק העוסק בשכר המנהל בקרן השקעות משותפות בנאמנות

‏יום שלישי ‏29 ‏אוקטובר ‏2013 19:27

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+