אישור החוק - הצעת חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג-2013

‏יום רביעי ‏31 ‏יולי ‏2013 11:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 45

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

יעל גרמן
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

ניצן הורוביץ
עיסאווי פריג`
אורי אורבך
זבולון כלפה
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אופיר אקוניס
גילה גמליאל

נמנע 0

תקציר

  • החוק החדש, הקובע הסדרים חדשים בשוק הספרים, התקבל כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים. על ספר חדש תחול תקופת הגנה של 18 חודשים. בתקופה זו חנות ספרים לא תהיה רשאית למכור את הספר במחיר נמוך מהמחיר לצרכן שקבע המוציא לאור, למעט בחריגים מסויימים לגבי הנחות שנקבעו בחוק, כמו למשל בהנחה מסויימת בשבוע הספר. חנות ספרים לא תתגמל מוכרים בעבור המלצה על ספר מסויים, סופר מסויים או ספרים של מו”ל מסויים. לגבי חנויות ספרים המפעילות שבעה מקומות ממכר לפחות (רשת חנויות) - החוק קובע כי ייקבע, אחת לשנה, הסדר הנחות ידוע מראש ובכתב בין המוציא לאור לבין חנויות הספרים. כן נקבע לגבי רשתות החנויות הסדר לגבי הקצאה של שטחי תצוגה מועדפים בחנויות הספרים. הפיקוח על יישומו של החוק יהיה בידי ממונה ומפקחים שיהיו עובדי משרד הכלכלה, ועל הפרת הוראותיו יוכל הממונה להטיל עיצומים כספיים. בנוסף, יוקצו על ידי משרד התרבות והספורט סכומי כסף לפרסים למשוררים, סופרים ומוציאים לאור. במהלך שלוש שנות תוקפו של החוק ייבדקו יישומו ואכיפתו, ויופקו לקחים באשר ליעילותו, בין היתר על יד ועדה מייעצת. לאור בחינה זו ובהתקיים תנאים מסויימים, יוכל שר התרבות והספורט להאריך בצו בשנה אחת נוספת את תוקפו של החוק.

משוב א- א+