להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון מס` 10) (שינוי סדרי ההצבעה)

‏יום שלישי ‏30 ‏יולי ‏2013 18:05

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

משה זלמן פייגלין
מיקי לוי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+