להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפת טובין ותאגידים בעלי תו תקן ירוק), התשע"ג-2013

‏יום רביעי ‏10 ‏יולי ‏2013 15:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

משה זלמן פייגלין
מיקי לוי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+