קריאה שנייה - הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס` 12), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏20 ‏מאי ‏2013 22:37

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 51

אופיר אקוניס
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

יפעת קריב
עדי קול
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יולי - יואל אדלשטיין
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה
מרדכי יוגב
ציפי לבני
משה זלמן פייגלין
לימור לבנת
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

משה יעלון
צחי הנגבי

נגד 38

אמנון כהן
חנא סוייד
משולם נהרי
יצחק כהן
יצחק וקנין
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מוחמד ברכה
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • בחוק נקבעו הוראות שמטרתן לבצע התאמות לקביעת תקציב דו שנתי לשנים 2013 ו-2014, ובין היתר, לעניין סכומים שהממשלה רשאית להוציא בשנת כספים, שימוש בעודפי תקציב משנה קודמת, תכנית תקציב רב שנתית, וכיוצב`, והכל באופן שבו הוראות אלה יותאמו לקביעת התקציב כתקציב דו-שנתי.

החוק המלא


  • חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010)
    (תיקון מס' 12), התשע"ג – 2013 *

    התקבל בכנסת ביום י"א בסיוון התשע"ג (20 במאי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 749, מיום י"ב באייר התשע"ג (22 באפריל 2013), עמ' 264.
משוב א- א+