אישור החוק - הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 29) (תיקון מס` 3), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏13 ‏מאי ‏2013 20:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 52

עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

יפעת קריב
עדי קול
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

עמיר פרץ
ציפי לבני
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עמר בר-לב
זבולון כלפה
סילבן שלום
משה זלמן פייגלין
גדעון סער
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • התקבל בקריאה שנייה ושלישית ביום: ד` בסיון התשע”ג (13 במאי 2013)
  חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 29) (תיקון מס` 3), התשע”ג–2013 הוא מיזוג של שתי הצעות חוק, הצעת חוק ממשלתית והצעת חוק פרטית של חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי כנסת.
  במסגרת תיקון מס` 29 לחוק ההוצאה לפועל בוצעו תיקונים שונים בחוק במטרה להגביר את יעילות תפקוד מערכת ההוצאה לפועל ולהגביר את הגבייה מחד, תוך צמצום הפגיעה בחירותו של החייב מאידך. כך, בין השאר, נקבעו אמצעים לקבלת מידע על נכסי החייב מהם ניתן לגבות את החוב וניתנה אפשרות להטיל מגבלות על חייבים שפגיעתן פחותה מזו של מאסר.
  במקביל, צומצמה אפשרות השימוש במאסר חייבים, ונקבע כי בתום שנתיים מיום כניסת התיקון לתוקף, תבוטל חלופת המאסר בהוראת שעה לתקופה של שנתיים, למעט במקרה של חוב מזונות. הוראת השעה נועדה לבחון אם כלי האכיפה החדשים מקנים מענה הולם לגבייה, המאפשר לבטל לגמרי את השימוש במאסר ככלי לגבייה אזרחית. תוקף הוראת השעה היה אמור לפקוע ביום ה- 16 במאי 2013.
  התיקון לחוק מאריך את תקופת תוקפה של הוראת השעה בשנים עשר חודשים נוספים, על מנת לאפשר להמשיך ולבחון את השפעת ביטול חלופת המאסר על שיעור הגבייה ובתום התקופה הנוספת לגבש הסדר קבוע.
  על מנת לבחון את השפעת תיקון מס` 29 על הגבייה, נקבעה חובת דיווח לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מדי שישה חודשים ועד תום תקופת הוראת השעה. התיקון לחוק מאריך גם את תקופת חובת הדיווח בשנים עשר חודשים נוספים.

החוק המלא


 • חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29) (תיקון מס' 3), התשע"ג–2013
  **
  התקבל בכנסת ביום ד' בסיוון התשע"ג (13 במאי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 758, מיום כ"ו באייר התשע"ג (6 במאי 2013), עמ' 310.

  תיקון סעיף 571. בחוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29), התשס"ט–2008 ס"ח התשס"ט, עמ' 42; התשע"א, עמ' 929., בסעיף 57 –(1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום "ולמשך 24 חודשים" יבוא "ולמשך 36 חודשים";(2) בסעיף קטן (ג), במקום "ארבע שנים" יבוא "חמש שנים".
משוב א- א+