קריאה שנייה - הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס` 15), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏29 ‏אפריל ‏2013 21:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

רוברט אילטוב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

יפעת קריב
יעקב פרי
מיקי לוי
עליזה לביא
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
יריב לוין
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

נגד 2

אילן גילאון

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס' 15), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט באייר התשע"ג (29 באפריל 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 753, מיום י"ב באייר התשע"ג (22 באפריל 2013), עמ' 280.

    תיקון סעיף 11.בחוק שירות ביטחון (הוראת שעה), התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 332; התשע"ב, עמ' 143., בסעיף 1, ברישה, במקום "עד יום י"ח בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2012)" יבוא "עד יום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014)".
משוב א- א+