אישור החוק - הצעת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס` 2)

‏יום שלישי ‏19 ‏מרץ ‏2013 17:47

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 56

שולי מועלם-רפאלי
יפעת קריב
עדי קול
יעקב פרי
יעל גרמן
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
גדעון סער
דני דנון
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 10

מוחמד ברכה

נמנע 15

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


 • חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2)
  **
  התקבל בכנסת ביום ח' בניסן התשע"ג (19 במרס 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 747, מיום ח' בניסן התשע"ג (19 במרס 2013), עמ' 256.

  תיקון שם חוק היסוד הוראת השעה 1.בחוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) ס"ח התשס"ט, עמ' 134; התש"ע, עמ' 550. (להלן – חוק היסוד הוראת השעה), בשם חוק היסוד הוראת השעה, אחרי "2012" יבוא "ולשנת 2013". הוספת כותרת פרק א'2.בחוק היסוד הוראת השעה, לפני סעיף 1 יבוא:"
  פרק א': הוראות מיוחדות לתקציב דו-שנתי לשנים 2009 עד 2012
  ".הוספת פרק ב' 3.אחרי סעיף 3 לחוק היסוד הוראת השעה יבוא:"
  פרק ב': הוראות מיוחדות לתקציב לשנת 2013
  "תקציב המדינה לשנת 20134.(א) הממשלה תניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב לשנת 2013 במועד שקבעה ועדת הכספים של הכנסת, אך לא יאוחר מיום ג' בתמוז התשע"ג (11 ביוני 2013).(ב) על אף האמור בסעיף 36א לחוק-יסוד: הכנסת ס"ח התשי"ח, עמ' 69., היום הקובע לגבי חוק התקציב לשנת 2013 יהיה יום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013)."
משוב א- א+