אישור החוק - הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס` 11), התשע"ג-2012

‏יום שני ‏05 ‏נובמבר ‏2012 15:15

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • המועד האחרון לביצוע ההדרגתי של התאמות הנגישות בשירות ציבורי שניתן על ידי גוף שאינו רשות ציבורית, דהיינו: גוף פרטי, נדחה מ-1.11.2015 ל-1.11.2017 ולמעשה להתאימו למועד האחרון שנקבע לגבי אותו גוף בקשר לביצוע ההדרגתי של התאמות הנגישות שעליו לבצע במקום ציבורי שהוא בניין קיים.
משוב א- א+