להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס` 5), התשע"ג-2012

‏יום שני ‏05 ‏נובמבר ‏2012 14:37

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

שלי יחימוביץ
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נסים זאב

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+