אישור החוק - הצעת חוק התפזרות הכנסת השמונה עשרה, התשע"ג-2012

‏יום שלישי ‏16 ‏אוקטובר ‏2012 00:44

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 98

יצחק כהן
שאול מופז
מגלי והבה
רוני בר-און
אילן גילאון
משה גפני
חנא סוייד
מוחמד ברכה
עפו אגבאריה
שכיב שנאן
עמיר פרץ
ראלב מג`אדלה
אבישי ברוורמן
גדעון סער
יריב לוין
משה יעלון
אופיר אקוניס
יולי - יואל אדלשטיין

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • על פי סעיף 34 לחוק-יסוד: הכנסת, התקבל חוק להתפזרות הכנסת השמונה-עשרה.
    נקבע כי מועד הבחירות לכנסת התשע-עשרה יוקדם, והבחירות יתקיימו ביום י”א בשבט התשע”ג (22 בינואר 2013).

החוק המלא


  • חוק התפזרות הכנסת השמונה-עשרה, התשע"ג–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ל' בתשרי התשע"ג (16 באוקטובר 2012) [בישיבה שהחלה ביום כ"ט בתשרי התשע"ב (15 באוקטובר 2012)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 734, מיום כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), עמ' 122.

    התפזרות הכנסת השמונה-עשרה1.הכנסת השמונה-עשרה תתפזר לפני גמר תקופת כהונתה.מועד הבחירות לכנסת התשע-עשרה2.הבחירות לכנסת התשע-עשרה יתקיימו ביום י"א בשבט התשע"ג (22 בינואר 2013).
משוב א- א+