להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס` 72) (שופט תעבורה), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 18:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+