להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור הסעת נוסעים ברכב ציבורי במספר העולה על כמות המושבים ברכב), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏04 ‏יולי ‏2012 12:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

מנחם אליעזר מוזס
עפו אגבאריה
ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+