להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מינוי מבקר שאיננו תושב העיריה), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏27 ‏יוני ‏2012 13:47

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

עפו אגבאריה
סעיד נפאע

נגד 23

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

שכיב שנאן
דוד אזולאי

נמנע 0

משוב א- א+