להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס` 71) (פומביות הדיון בעבירות אלימות במשפחה), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏25 ‏יוני ‏2012 19:49

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

איתן כבל
שכיב שנאן

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+